english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

سخنرانی پروفسور کخ در مورد بیماری های گرمسیری و آروبوویروس ها

پروفسور Ulrich Kuch استاد دانشگاه گوته آلمان در مراسمی که در تاریخ 25 اردیبهشت ماه در تالار مدرس ایران برگزار شد نتایج مطالعات خود بر روی بیماری هایی نظیر تب دانگ، آنسفالیت منتقله از کنه، بیماری لایم و چیکونگونیا و تاثیر تغییرات آب و هوایی بر پراکنش این بیماری ها را در اروپا و جنوب آسیا تشریح نمود.

لازم به ذکر است که در این بازدید، زمینه های همکاری پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید و دانشگاه گوته آلمان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه