english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری دوره فشرده آموزش اصول اپيدميولوژی و آمار زیستی

دوره شش روزه آموزش اصول اپيدميولوژی و آمار زیستی از تاریخ 16 تا 21 اردیبهشت ماه توسط مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید و بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران در محل دانشگاه علوم پزشکی ارتش برای کارشناسان بهداشت و بیماری های دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد. در برگزاری این دوره همکاران اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی ارتش، مرکز مدیریت بیماری های واگیر، موسسه واکسن و سرم سازی رازی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران همکاری داشتند. مدیر علمی این دوره آقای دکتر احسان مصطفوی بودند.

در این کارگاه آموزشی، افراد با اصول اپیدمیولوژی (اندازه گیری های سلامت، مدیریت طغیان بیماری ها، مقررات سلامت بین المللی، روایی و پایایی ابزار، ارتباط آماری و استتاج، مقاومت های میکروبی، انواع مطالعات، روش های نمونه گیری، بیماری های نوپدید و بازپدید، سیستم اطلاعات جغرافیایی، حساسیت و ویژگی تست تشخیصی، خطا و تورش و ...) و آمار زیستی (آشنایی با آمار توصیفی و تحلیلی همراه با کار با نرم افزار) آشنا شدند.

شرکت کنندگان در روز 20 اردیبهشت ماه بازدیدی از 5 بخش اپیدمیولوژی، میکروب شناسی، هپاتیت و ایدز، هاری و آربوویروس ها و تب های خونریزی دهنده ویروسی انجام دادند. در این بازدید آقای دکتر سیدجواد حسینی شکوه، فرمانده بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش و رییس دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دکتر آراسب دباغ مقدم، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دکتر جلیل رجبی، معاون اداری، آماد و پشتیبانی دانشگاه و کارشناسان شرکت کننده در دوره آموزشی دانشگاه شرکت داشتند. دکتر حسینی شکوه در این بازدید از تعامل برقرار شده بین انستیتو پاستور ایران و دانشگاه علوم پزشکی ارتش ابراز خشنودی نمود و آمادگی ارتش جمهوری اسلامی ایران را برای انجام تحقیقات مشترک با انستیتو پاستور بیان داشت. دکتر سعید بوذری، معاون تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران نیز ابراز امیدواری کرد که با انعقاد یک تفاهمنامه همکاری مشترک، بتوان حوزه های همکاری را گسترش داد.

لینک عکس های مرتبط

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه