english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری کارگاه نمونه گیری از جوندگان و انجام اقدامات جونده کشی

کارگاه جونده گیری و جونده کشی توسط آقای دکتر احمد محمودی از بخش اپیدمیولوژی و پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، مهندس جعفری از موسسه ملی تحقیقات سلامت و مهندس رمضانپور از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همکاری و با همکاری مهندس علی نقی زاده از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و همکاران شبکه بهداشت چابهار در چابهار برگزار شد.

برنامه کارگاه در قالب برگزاری کلاس های تئوری و عملی برگزار گردید.

جدول زمانبندی برگزاری کارگاه به شرح زیر بود:

مطالعات جونده شناسی:

- نمونه برداری: از مجموع 30 عدد تله زنده گیر در مجموع، 4 عدد جونده صید شد، سه نمونه زنده و یک نمونه مرده بودند.

- ثبت صفات ظاهری و بیومتری جوندگان: مشخصات ظاهری جوندگان ثبت شدند و از جوانب مختلف از نمونه ها عکسبرداری شد.

- خونگیری: پس از بیومتری و ثبت صفات ظاهری و خارجی جونده ها، جونده ها بیهوش شدند و از قلب آن ها خون گرفته شد. نمونه های سرم خونی به فریز منهای 20 منتقل شدند و به انستیتو پاستور ایران منتقل شدند.

- جداسازی اکتوپارازیت ها: پس از کشتن جونده بلافاصله اکتوپارازیت ها جوندگان جدا شده و داخل الکل 96 درجه به انستیتو پاستور ایران منتقل شدند.

- تهیه گسترش سروزی از بافت گوش: از بافت گوش جوندگان پس از سمباده زنی گسترش های لام تهیه شد.

- تهیه گسترش خون: از خون جوندگان صید شده گسترش خونی تهیه شد.

- تهیه بافت: از بافت ها طحال و ماهیچه جوندگان نمونه برداری شد و داخل الکل 96 درجه نگهداری شد.

- دستگاه گوارش: دستگاه گوارش جونده ها داخل فالکون های محتوی الکل 96 درجه نگهداری شدند.

- آماده سازی جمجمه و پوست: پوست و جمجمه جوندگان صید شده پاکسازی شده و فریز شدند.

- شناسایی جوندگان: با استفاده از صفات ریختی و جمجمه ای نمونه های صید شده شناسایی شدند که دو نمونه متعلق به گونه Meriones persicus از ریرخانواده Gerbilinae و دو نمونه متعلق به گونه Nesokia indica از زیرخانواده Murinae هستند:

لازم به ذکر است که 30 عدد تله زنده گیری جونده توسط انستیتو پاستور ایران در اختیار شبکه بهداشت و درمان چابهار قرار گرفت تا عملیات جونده گیری ادامه یابد.

جونده کشی:

وسایل مورد نیاز برای جونده کشی شامل روغن مایع، چوب 40 سانتی متری که انتهای آن قاشق غذاخوری بسته شده باشد (برای ریختن گندم داخل لانه جوندگان)، بیلچه، گندم و فسفر دوزنگ بود.

برای تهیه طعمه مسموم مواد زیر را داخل نایلون باهم مخلوط می کنیم: 18375 گرم گندم، 625 گرم فسفر دوزنگ 80 درصد و یک لیتر روغن مایع.

جونده کشی بهتر است پیش از شروع فصل فعالیت پشه ها انجام شود. برای برآورد شروع فعالت پشه ها با تله های چسبی اقدام به صید پشه ها می شود تا میزان تراکم و فراوانی آنها تخمین زده شود.

برای مطالعات جونده کشی شعاع 500 متری مناطق مسکونی را نشانه گذاری کرده و لانه جوندگان را در این شعاع 500 متری تخریب می کنند، این عمل به منظور شناسایی لانه ها و راههای تردد فعال جوندگان می باشد. این عمل باعث می شود تا از رهاسازی بیش از حد و غیر ضروری سم در محیط زیست اجتناب شود و همچنین موفقیت مطالعه افزایش یابد.

دو روز پس از تخریب لانه ها، طعمه آغشته به سم فسفر دوزنگ با غلظت 5/2 درصد را در عمق 10 سانتی متری لانه هایی که فعال هستند به حالت کپه ای ریخته شد و درب لانه با کلوخ مسدود شد.

مقرر شد تا پایان اردیبهشت یک هفته بعد از هر بار جونده کشی، تمام لانه های باز شده مجددا طعمه گذاری شود. این مورد در ماه های خرداد، تیر و شهریور هم تکرار خواهد شد.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه