english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انجام مطالعات میدانی در استان مازندران

دو تیم مطالعات میدانی پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران از 3 تا 14 اردیبهشت عازم استان مازندران به محوریت انستیتو پاستور آمل و شهرها و مناطق اطراف شدند. در این ماموریت، نمونه گیری از جوندگان و اکتوپارازیت دام های اهلی 6 شهرستان انجام شد تا به بررسی بیماری های نوپدید و بازپدید این استان پرداخته شود.

لینک عکس های مرتبط

محل های نمونه گیری در نقشه زیر مشخص شده اند.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه