english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

باز دید معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان از پایگاه

طی بازدید آقای حسن یوسفی معاون محترم پرورشی مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان و آقای جعفری معاون محترم پرورشی آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ در تاریخ 3 اردیبهشت ماه از پایگاه، زمینه های همکاری و تعاملات نزدیکتر آموزش و پرورش و پایگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه