english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

شرکت رییس پایگاه در نشست مشورتی سازمان بهداشت جهانی در ژنو:

دکتر احسان مصطفوی، رییس پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید در تاریخ های 9 و 10 فرودین ماه 1396 در نشست مشورتی ای که جهت همگرایی جهانی برای پاسخ به اپیدمی بیماری های نوپدید و بازپدید در مقر دفتر سازمان بهداشت جهانی واقع در ژنو سوئیس برگزار شد شرکت نمودند.

در این نشست یک پلت فرم برای پاسخ به اپیدمی بیماری های نوپدید و بازپدید با اعضای شرکت کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه