english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری ژورنال کلاب با موضوع اپیدمی طاعون هندوستان

ژورنال کلاب مرکز تحقیقات بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید در تاریخ 14 اسفندماه 1395 در سالن جلسات مدیریت بیماری های واگیر، وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور اساتید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انستیتو پاستور ایران برگزار شد، چگونگی پیدایش و شیوع طاعون در کشور هند بررسی گردید. هند کشوری است که با دارا بودن جمعیت زیاد بیشترین مرگ و میر را در اپیدمی های این بیماری ثبت کرده است. در این جلسه پیدایش طاعون درکشورهایی نظیر هنگ کنگ و مصر و ارتباط این کشورها با هند در طی معاملات تجاری یکی از عوامل ظهور این بیماری در هند ذکر شد.

دکتر بالتازار و متخصصان ایرانی در دهه ی 60 میلادی با قبول فرضیه انتقال کک های حامل این بیماری از کشورهایی غیر از هند با تحقیقات خود نقش مهم جربیل های هندی در گسترش طاعون درهند را به اثبات رساندند. فرضیه هایی نظیر موتاسیون در سویه ها و مخازن دیگری برای طاعون نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفتند. در آخر با توجه به اهمیت این بیماری به عنوان یک معضل بهداشتی که بر سطوح اجتماعی و اقتصادی نیز تاثیر می گذارد، همکاری های بیش تر هر دو سازمان جهت مبارزه و شناسایی عامل این بیماری در مناطق بومی و غیر بومی کشور مطرح شد.

ارائه دهنده این مقاله، سرکار خانم کی پور از بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران بودند.

مقاله مورد بحث در این جلسه:

مقاله مورد بحث :

عکس های مرتبط


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه