english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

ادامه مطالعات پایشی جوندگان به محوریت پایگاه در اسفندماه 1395

در ادامه برنامه پایش جوندگان غرب کشور، یک تیم تحقیقاتی طی یک هفته در اسفندماه با بررسی جوندگان مناطق از قبل مشخص شده در همدان و کردستان به بررسی فون جوندگان، انگل های خارجی و آلودگی جوندگان به بیماری های مختلف پرداختند.

عکس های مرتبط را در اینجا ببینید:


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه