english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ مقاله مروری در مورد وضعیت پراکنش کک های ایران و اهمیت بهداشتی آن ها در ایران

بر اساس مقاله ای تحلیلی که اخیرا بر اساس مرور مطالعات گذشته انجام شده روی کک های ایران و آنالیز و تحلیل داده های آن ها انجام شده است، وضعیت پراکنش کک های ایران و اهمیت بهداشتی آن ها مورد بحث قرار گرفته است.

بر اساس این تحلیل، زیرخانواده گزنوپسیلینه مهمترین کک با اهمیت بهداشتی و جونده مریون پرسیکوس مهمترین مخزن این کک ها محسوب می شود.

این مطالعه با همکاری دو کک شناس مطرح فرانسوی و بلژیکی انجام شده است.

این مقاله در مجله معتبر Plos Neglected Tropical Diseases چاپ شده است.

اصل مقاله را در این قسمت ببینید:

لینک مقاله
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه