english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نشست هم اندیشی با رییس انجمن اروپایی میکروبیولوژی بالینی و بیماری های عفونی

در جلسه ای که در تاریخ 12 بهمن ماه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط انجمن میکروب شناسی ایران برگزار شد، آقای دکتر احسان مصطفوی، توانمندی های انستیتو پاستور ایران را برای تشخیص و پاسخ به طغیان بیماری های نوپدید و بازپدید مطرح نمودند و رایزنی های لازم را برای همکاری نزدیک با انجمن اروپایی میکروبیولوژی بالینی و بیماری های عفونی (ECCMID) انجام دادند.

در این جلسه همکاران دانشگاه های علوم پزشکی منتخب، موسسه رازی و همکاران مرتبط در انستیتو پاستور ایران حضور داشتند.

اسلاید مطلب ارائه شده در این نشست

لینک عکس های مرتبط

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه