english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری کارگاه آماده سازی نظام سلامت به منظور آشنایی بیمارستان ها در مبادی ورودی مرزهای کشور

با همکاری معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت و پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، کارگاه آماده سازی نظام سلامت به منظور آشنایی بیمارستان ها در مبادی ورودی مرزهای کشور در روزهای 10 و 11 بهمن ماه در تالار مدرس انستیتو پاستور ایران برگزاری شد.

این کارگاه ها با حضور 8 بیمارستان منتخب و در راستای مواجه و مدیریت بیماری های واگیر از طریق اجرای مقررات بهداشتی بین المللی (IHR) برگزار شد.


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه