english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ مقاله بررسی شیوع سرمی سابقه آلودگی با لپتوسپیروز در گروه های مختلف استان کردستان

بر اساس مطالعه ای که توسط تیم تحقیقاتی پایگاه بر روی 250 نمونه از گروه های مختلف شامل شکارچیان و خانواده های آنها، قصاب ها، پرسنل بهداشتی و همچنین از مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص طبی جهت آزمایشات روتین در استان کردستان انجام شد، 20/80 درصد افراد دارای آنتی بادی ضد لپتوسپیروز بودند. بیشترین و کمترین شیوع سرمی به ترتیب در شکارچیان (26%) و پرسنل بهداشتی (18%) مشاهده شد. با افزایش سن، شانس سرم مثبت شدن افزایش می یافت(p= 0.01). شکار و مصرف گوشت خرگوش و مواجهه با حیوانات وحشی تلف شده و یا در حال مرگ، ریسک فاکتورهای سرم مثبت شدن بود (p˂ 0.05).

این مطالعه نشان داد که سابقه آلودگی به لپتوسپیروز در بین همه گروه های مورد مطالعه به میزان قابل توجهی زیاد است. پیشنهاد می گردد که سیستم بهداشتی و پزشکان بالینی در این منطقه حساسیت و دقت بیشتر برای یافتن بیماران مبتلا به لپتوسپیروز داشته باشند. انجام مطالعات بر روی دام های اهلی، جوندگان و حیوانات وحشی این منطقه برای بررسی وضعیت آلودگی به لپتوسپیروز توصیه می شود.

نتایج این مقاله در مجله Tropical doctor منتشر شده است:

لینک


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه