english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان دانشگاه های همدان و کردستان

کارگاه آموزشی دو روزه فیلد اپیدمیولوژی و آشنایی با اصول نگارش علمی در تاریخ های 3 و 4 آذرماه برای دانشجویان اپیدمیولوژی دانشگاه های علوم پزشکی همدان و کردستان برگزار شد. در این دوره آموزشی، اساتید و فراگیران دوره ضمن آشنایی با فعالیت های مختلف پایگاه و بازدید از قسمت های مختلف آن، زمینه های همکاری مشترک با همدیگر را مورد بررسی قرار دادند.

لینک عکسهای مربوطه


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه