english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پایگاه و دانشگاه علوم پزشکی کردستان

از آنجا که یکی از حوزه های اصلی خدمت پایگاه، حوزه استان کردستان می باشد، بر اساس تفاهم نامه همکاری ای که بین پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید و دانشگاه علوم پزشکی کردستان امضا شد، طرفین متعهد شدند حد اعلای تلاش خویش را در جهت توسعه فعالیت های علمی و تحقیقاتی مبذول دارند.

موضوع این تفاهم نامه، همکاری برای ارتقاء سطح علمی از طریق انجام پژوهش های هدفمند در حوزه بیماری هاي عفوني نوپديد و بازپديد و برگزاری دوره های آموزشی مشترک می باشد.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه