english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید مدیر بیماری های عفونی دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان بهداشت جهانی از انستیتو پاستور ایران

خانم رعنا حاجه (Rana Hajjeh) مدیر بیماری های عفونی دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 25 شهریورماه از انستیتو پاستور ایران بازدید نمود. در ابتدای این بازدید و با حضور روسای آزمایشگاه های مرجع انستیتو پاستور ایران، خانم دکتر شهره خاتمی و آقای دکتر احسان مصطفوی گزارشی در مورد فعالیت های انستیتو پاستور ایران ارائه دادند و سپس بازدیدی از چند آزمایشگاه تشخیصی انستیتو انجام شد

در این بازدید آقای دکتر مصطفوی گزارش مکتوب فعالیت های پایگاه را به ایشان ارائه داد و دکتر حاجه نیز ضمن ابراز خرسندی از فراهم بودن توانمندی تشخیص و تحقیق بر روی بیماری های طاعون، تولارمی و تب کیو در انستیتو پاستور ایران، ابراز تمایل کرد که بتوان از این موقعیت در سطح منطقه نیز استفاده نمود.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه