english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

ارائه سخنرانی در مورد آخرین وضعیت بیماری های طاعون، تولارمی و تب کیو در دانشگاه شیراز

رییس پایگاه، آقای دکتر احسان مصطفوی، به عنوان سخنران مدعو در کنگره بیماری های عفونی و ایمونولوژی در دانشگاه شیراز شرکت نمودند و سخنرانی خود را در مورد آخرین وضعیت بیماری های طاعون، تولارمی و تب کیو در کشور ارائه نمودند.

فایل سخنرانی ایشان در زیر آمده است.

سخنرانی

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه