english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از پایگاه

آقای دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در تاریخ 18 شهریورماه 1395 بازدیدی از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستتیو پاستور ایران نمودند. در ابتدای این بازدید که آقایان دکتر سعید بوذری معاون تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران، دکتر احمد فیاض از اعضای هیات امنای انستیتو، دکتر منوچهر کرمی مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر حسن بهرامی رییس شبکه بهداشت و درمان کبودراهنگ و چند نفراز اعضای هیات علمی و کارشناسان انستیتو پاستور ایران حضور داشتند، آقای دکتر احسان مصطفوی رییس پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید به ارائه گزارشی از برنامه های گذشته، حال و آینده پایگاه پرداخت.

در این دیدار آقای دکتر ملک زاده امکانات و برنامه های پایگاه بیماری های نوپدید و بازپدید را کم نظیر در کشور ارزیابی کرد و با تاکید بر اهمیت بهداشتی بیماری های نوپدید و بازپدید برای کشور، بر لزوم حمایت از این مرکز و تحقیقات مرتبط با آن توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کردند.

لینک خبر در خبرگزاری صدا و سیما

عکس های مرتبط

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه