english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در ایران از پایگاه

آقای جمال ابشو رایزن بخش همكاري ها و فعاليتهاي فرهنگي سفارت فرانسه، آقای دکتر احمد فیاض عضو هیات امنای انستیتو پاستور ایران، حاج آقا مهدی مهدوی سیرت نماینده دفتر مقام معظم رهبری در انستیتو پاستور ایران، آقای دکتر وحید بنی اسدی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، خانم دکتر پورمنصور از پیشکسوتان انستیتو و جمعی از کارکنان انستیتو پاستور ایران در تاریخ 6 شهریورماه از قسمت های مختلف پایگاه بازدید نمودند.

در این بازدید آقای جمال ابشو فعالیت های گذشته و حال پایگاه را بسیار عالی توصیف کرد و بر لزوم استمرار روابط محققین پایگاه با دانشمندان فرانسوی و انستیتو پاستور پاریس تاکید کرد و قول داد نهایت همکاری خود را برای توسعه این روابط بنماید.

لینک عکس ها
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه