english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید فرماندار کبودرآهنگ از پایگاه

آقای مهندس قنبری فرماندار کبودرآهنگ طی بازدید از پایگاه بر استمرار حمایت ها از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید به عنوان یکی از قطب های تحقیقاتی غرب کشور و دارای اهمیت از جنبه بین المللی تاکید کردند.

لینک عکس های مربوطه

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه