english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انستیتو از پایگاه

آقای دکتر نیکنامی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انستیتو در تاریخ های 20 و 21 مردادماه بازدیدی از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید داشتند. در این بازدید که آقای دکتر سروش رییس اداره مراقبت بیماری های وزارت بهداشت و مدیر محترم خدمات انستیتو نیز حضور داشتند، آقای دکتر نیکنامی فعالیت های انجام شده در پایگاه را غرور آفرین توصیف کردند.

لینک عکس های مربوطه


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه