english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید آقای دکتر سیاری، معاون بهداشتی وزیر از انستیتو پاستور ایران و اعلام رضایت از فعالیت های پایگاه

آقای دکتر سیاری معاون بهداشتی وزیر در تاریخ 24 خردادماه به همراه آقای دکتر گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت میهمان آقای دکتر قانعی رییس انستتیو پاستور ایران بودند. در این دیدار که معاونین و روسای دو پایگاه آمل و اکنلو حضور داشتند آقای دکتر سیاری ضمن مثبت ارزیابی کردن بازدید خود در اردیبهشت ماه سال جاری از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدیدو بازپدید سفارش نمودند که بهتر است تمام همکاران مرتبط با بیماری های عفونی و فعالیت های میدانی انستیتو پاستور ایران بازدیدی از این پایگاه ارزشمند داشته باشند تا در جریان گذشته درخشان و حال قابل افتخار قرار بگیرند.

ایشان در عین حال خواندن کتاب زندگینامه دکتر بالتازار را به تمام همکاران انستیتو توصیه نمودند. در انتها بازدیدی از دوبخش سل و آربوویروس انجام شد.

عکس های این دیدار را در این قسمت ببینید:

لینک عکس هامن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه