english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

مصاحبه ویژه نامه روزنامه همشهری با رییس پایگاه در مورد فعالیت های پایگاه

در مصاحبه ویژه نامه روزنامه همشهری که به بهانه گزارش طاعون نشخوارکنندگان کوچک در حیات وحش با آقای دکتر احسان مصطفوی انجام شده است، ایشان ضمن بیان تاریخچه ای از موارد طاعون در کشور، به تشریح تفاوت های طاعون انسانی و طاعون نشخوارکنندگان کوچک پرداخته اند. در عین حال تاریخچه طاعون در ایران و جهان و فعالیت های فعلی انستیتو پاستور ایران در این رابطه تشریح شده است.

در انتهای این مصاحبه آقای حامد حنیفی، از کارشناسان پایگاه، به بیان تجارب خود در گرفتن نمونه جوندگان و حیات وحش پرداخته است.

اصل مصاحبه را در این قسمت ببینید:

لینک

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه