english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید اعضای شورای همفکری بسیج فرهنگیان استان همدان از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید

اعضای شورای همفکری بسیج فرهنگیان ناحیه یک از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید بازدید کردند. اکبر کاوسی امید، مدیر کانون بسیج ناحیه یک هدف از این بازید را، بازدید علمی و تشکیل جلسه با موضوع روش های ایجاد هویت مستقل در دانش آموزان بیان داشت.

در این این بازدید، شرکت کنندگان ضمن بازدید از قسمت های مختلف پایگاه از نزدیک در جریان فعالیت های پایگاه قرار گرفتند و راه های تعامل نزدیک با پایگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه