english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

سخنرانی در همایش تهدیدات نوین بیولوژیک و بیماری های نوپدید و بازپدید

آقای دکتر احسان مصطفوی، رییس پایگاه، در همایش تهدیدات نوین بیولوژیک و بیماری های نوپدید و بازپدید که با حضور حدود 200 نفر از کارشناسان بهداشتی و درمانی شرق کشور در مشهد مقدس برگزار شد ضمن بیان اهمیت بیماری های نوپدید و بازپدید، به معرفی پایگاه و توانمندی های آن پرداخت. در این همایش، به سوالات حاضرین در مورد بیماری های نوپدید و بازپدید در سطح جهان و ایران پاسخ گفته شد

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه