english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری دومین کمیته کشوری زیکاویروس

در دومین جلسه کمیته علمی کشوری زیکاویروس که در روز 20 اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی منتخب، واحدهای مرتبط مرکز مدیریت بیماری های واگیر، آزمایشگاه مرجع سلامت، پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، فدراسیون پزشکی ورزشی، سازمان بنادر و دریانوردی، اداره سلامت نوزادان و آزمایشگاه آربوویروس های انستیتو پاستور ایران برگزار شد، آخرین وضعیت بیماری در دنیا تشریح شد و ضمن بررسی آینده بروز بیماری در کشور، در مورد چگونگی اعزام تیم های ورزشی ایران به المپیک بزریل برای پیشگیری از بیماری تیم اعزامی به زیکاویروس تصمیم گیری شد.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه