english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ مقاله بررسی شیوع سرمی تولارمی در سیستان و بلوچستان

قصابان و کارگران کشتارگاه یک گروه شغلی پرخطر برای تولارمی محسوب می شوند. هدف از اين مطالعه بررسي سرواپيدميولوژيكي تولارمي در بين قصاب ها و کارگران کشتارگاه جنوب شرقی ایران بود. 184 نمونه خون از قصابان و کارگران کشتارگاه 11 شهرستان استان سیستان و بلوچستان جمع آوری شد. نمونه های سرم با استفاده از كيت الايزا جهت تشخيص آنتي بادي ضد فرانسيسلا تولارنسيس (IgG) آزمايش شدند. 52/6% (82/10%-58/3%CI:95%) از شرکت کنندگان در این مطالعه نسبت به تولارمی سرم مثبت (IgG) بودند.

بیشترین شیوع سرمی تولارمی به ترتیب در شهرستان های زابل (53/10%) و نیکشهر (10%) دیده شد.

در این مطالعه، شیوع نسبتا بالای سرمی تولارمی در بین قصابان و کارگران استان سیستان و بلوچستان مشاهده شد. از آنجا که این افراد ممکن است در اثر شغل خود در معرض باکتری قرار گرفته باشند، پیشنهاد می شود که اطلاع رسانی در مورد راه های ابتلا به این بیماری صورت گیرد و سیستم بهداشتی منطقه تلاش بیشتری را برای شناسایی بیماران مبتلا بکار گیرد.

این مقاله حاصل همکاری مشترک با آقای Max Maurinc از دانشگاه گنبل فرانسه می باشد که رییس آزمایشگاه مرجع فرانسه برای تولارمی هستند.

اصل مقاله را در این قسمت ببینید:

لینک مقاله
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه