english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

دکتر بالتازار،پروفسور بالتازار نبود!/همه چیز درباره رئیس سابق انستیتو پاستور ایران؛ گزارش خبرآنلاین

در این گزارش، به تشریح مختصری از فعالیت های بالتازار در زمان حضور در ایران پرداخته شده است.

اصل گزارش را در این قسمت بخوانید.

لینک گزارش
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه